RobinAulin.se

Shooter DX - Spel

Projekt till java kursen som jag hade som första kurs när jag började Spelprogrammering LP1 2005.

Klassiskt space shooter spel med lite olika vapen och fiender.

Fiender

Alla fiender hade olika rörelsemönster och egenskaper.

Fienderna blev svårare desta mer poäng man samlade ihop. När man kom över en viss gräns kom en boss. Vår kompis Nebbe ställde upp som modell. Vi tog lite bilder på honom, maskade bort allt förutom huvudet och änvände det.

Pickups

Det fanns fem pickups för användaren att plocka upp förutom det vanliga standardvapnet.

Spread

Fem kulor som spred som över skärmen, man hade bara ett visst antal skott.

Laser

Rak stråle där energin minskade när man sköt. Laddades upp när man inte använda den.

Electrongun

Laserstråle som hoppade mellan de olika fienderna. Laddades upp när man inte använde den precis som laser.

Gigabomb

Dödade alla fiender på skärmen.

Liv

Låda som gav användaren mer liv.
Tillbaka